BÁO CÁO THÀNH TÍCH CUỐI NĂM

Thứ tư - 05/06/2024 09:50
Báo cáo thành tích cuối năm
 
UBND THÀNH PHỐ VINH
TRƯỜNG TH BẾN THỦY
             Số: …… /BC-THBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 Bến Thủy , ngày 29 tháng 5 năm 2024
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
 
 
   
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN THỦY, THÀNH PHỐ VINH
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình
1.1. Địa điểm trụ sở chính
- Tên đơn vị:  Trường Tiểu học Bến Thủy
- Địa chỉ:  Số 30 - Phong Định Cảng - Khối 4 - Phường Bến Thủy
1.2. Quá trình xây dựng và phát triển
      Trường tiểu học Bến Thủy được tách ra từ trường cấp 1,2 từ năm 1989. Từ đó đến nay, được sự quan tâm của Phòng GD-ĐT và lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự tâm huyết của BGH nhà trường và sức mạnh của tập thể giáo viên nhà trường, những năm gần đây, nhà trường luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Trường tiểu học Bến Thủy thực sự đã có những bước tiến vững chắc, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao về sự cố gắng vượt bậc trong mọi mặt.
1.2.1.Thuận lợi
- Đảng ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đến hoạt động dạy học, giáo dục và các phong trào thi đua của nhà trường.
- PGD & ĐT thường xuyên có sự chỉ đạo cụ thể, sát sao trong việc hướng dẫn nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như công tác chỉ đạo chuyên môn bằng hệ thống công văn, văn bản hướng dẫn, định hướng các hoạt động sát thực, kịp thời.
         - Các đ/c CBQL là những ngư­ời có tâm huyết, có ý thức trách nhiệm cao và luôn ý thức đ­ược trách nhiệm trong việc xây dựng nhà trư­ờng. Đội ngũ giáo viên đa số nhiệt tình, đoàn kết, chính trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt, có ý thức chăm lo đến học sinh, trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới, có tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng việc dạy chương trình GD phổ thông 2018 (Đối với lớp 1,2,3,4). Tích cực úng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy và quản lý học sinh. Thực hiện tốt đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện công nghệ số trong trường học.
- Phụ huynh học sinh quan tâm chăm lo đến việc học tập của con em mình, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục; cùng với nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động tài trợ giáo dục. Đa số học sinh ngoan ngoãn, chăm học, có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng.
- Hiện nay trường có khuôn viên nhà trường rộng, thoáng mát, có sân chơi cho học sinh  khang trang, sạch đẹp, thân thiện, có cây xanh trên sân trường.
1.2.2.Khó khăn
- Cơ sở vật chất: Còn thiếu 03 phòng chức năng (01 phòng tin học, 01 phòng âm nhạc, 1 phòng mỹ thuật)
- Đội ngũ GV tuy đã đạt chuẩn song chất lượng chưa thật đồng đều. Một số GV có tuổi đời cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.
1.3. Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất)
1.3.1. Về đội ngũ
Tổng số CBGVNV: 69 người. Trong đó:
 - Biên chế: 48 người (CBQL: 3; NVPV: 3; TPTĐ: 1; GVVH: 34; TA: 03; MT: 01; TD (GDTC): 01; ÂN: 01; Tin học: 01)
- Hợp đồng : 06 đ/c ( VH: 1; TH: 1; TA: 04)
- HĐPV: 15 đ/c ( BV: 02; Lao công: 02; Nhà bếp: 11).
1.3.2. Về HS
- Tổng số lớp: 34 lớp ( bán trú: 34/34 lớp; 9 buổi/tuần: 34/34 lớp).
- Tổng số HS: 1334 em,  HS bán trú: 1168 em,  HS  9 buổi/tuần: 1334 em.
- HS nghèo, hoàn cảnh khó khăn: 40 em.
- Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập: 10 em.
- HS khuyết tật học hòa nhập: 5 em.
- HS các khối lớp:     
Khối 1: 7 lớp - 288 em;       Khối 2: 7 lớp - 255 em;   
          Khối 3: 7 lớp - 271 em;       Khối 4: 6 lớp - 242 em;              
Khối 5: 7 lớp -  276 em
- Số lớp và số học sinh học Chương trình tăng cường
+ Tiếng Anh tăng cường: 6 lớp với 236 học sinh
+ Dạy học STEM: 16 lớp với 470 học sinh
1.3.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
- Tổng số phòng học hiện có: 34 phòng cho 34 lớp
- Phòng chức năng: 1 phòng Tiếng Anh, 1 phòng Tin học, 1 phòng Stem, 1 phòng đa chức năng, còn thiếu phòng học Mỹ thuật, phòng Âm nhạc.
- Thư viện: Có đầy đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học.
- Diện tích khuôn viên trường là 5 805m2, có sân chơi, bãi tập cố định. Cảnh quan, khuôn viên rộng rãi, có tường rào, bồn hoa, khu vệ sinh cho CB-GV và cho HS.
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.
2.3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.
2.4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
2.5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2.6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
2.7. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
2.8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị
1.1.  Công tác tham mưu
- Cấp ủy, BGH thường xuyên tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến sự nghiệp giáo dục của phường nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng để có những giải pháp phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.
             - Tham mưu với UBND Thành phố, Phòng Giáo dục để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, từng bước tiếp tục xây dựng các tiêu chí duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học 2023 – 2024 tham mưu thực hiện tốt công tác Tài trợ giáo dục. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng trường lớp học: 425.603.593 đồng.
        - Nhà trường đã tích cực tham mưu với UBND phường đầu thực hiện dự án xây dựng phòng học dãy nhà B (Đã được hội đồng nhân dân phường đưa vào kế hoạch xây dựng cải tạo dãy nhà B và đang xin chủ trương phê duyệt kế hoạch của UBND thành phố.
          - Tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố thực hiện dụ án cải tạo sân trường với nguồn đầu tư 1 tỷ đồng.
1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
     Năm học 2023 - 2024 nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan”. Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Tập thể CBGV và học sinh toàn trường đã tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và đạt được một số kết quả sau:
       - Làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1. Tỉ lệ PCGD TH đúng độ tuổi đạt 100%, công tác PCGD.
      - Tổ chức đầy đủ các chuyên đề về bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, hội thảo và giảng dạy giáo án điện tử. Tổ chức nghiêm túc các kì khảo sát chất lượng nhằm đánh giá khách quan và thực chất  kết quả dạy học.
      - Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao ở các cuộc thi, cuộc vận động do Ngành, các cấp tổ chức.
     - Tổ chức cho giáo viên kí cam kết Đảm bảo chất lượng, đối chiếu kết quả đạt được: Đảm bảo chất lượng đã cam kết.
     - Triển khai dạy học lớp 4 theo chương trình GDPT 2018 có hiệu quả, chất lượng.
     - Tổ chức cho cán bộ giáo viên nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 5.
     - Duy trì tốt hoạt động bếp ăn bán trú.
     - Duy trì tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong hoạt động giáo dục học sinh.
     - Phát huy vai trò của các đoàn thể, Hội phụ huynh trong hoạt động chung của Nhà trường.
 Kết quả cụ thể: 
* Học sinh: Thống kê chất lượng giáo dục toàn diện
a. Về kết quả giáo dục học sinh:  1332 HS (05 HS khuyết tật)
        - Mức độ hoàn thành và phát triển năng lực: Đạt: 100%
        - Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt: 100 %
        - Quá trình học tập từng môn học, hoạt động GD khác: Đợt 1:
               + Hoàn thành: 1317/ 1327 = 99,2 %  - Chưa hoàn thành: 10/1327  = 0,8 %
               + Tỷ lệ HS lên lớp đợt 1: 1317/ 1327 = 99,2 % 
               + Tỷ lệ HS rèn luyện trong hè: 10/1327  = 0,8 %
               + Tỷ lệ HS lớp 5 HTCT tiểu học: 274/276 HS = 99,3 % ( 0 HS khuyết tật);
b. Kết quả các cuộc thi
           Học sinh tham gia các sân chơi:
+ Kì thi Olympic toán học quốc tế TIMO cấp quốc gia: 39 em.
+ Kì thi Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia: 41 em.
+ Kì thi Trạng nguyên TV cấp tỉnh: 17 em.
+ Kì thi  Đấu trường Toán học cấp tỉnh: 23 em.
+ Kì thi chứng chỉ Tiếng Anh TOEEL: 47 em.
+ Kì thi giao lưu Toán tuổi thơ cấp Thành phố: 2 em.
+ Tham gia các sân chơi cấp thành: Môn Tiếng Anh: 01 em giải ba; Môn Tin: 02 em giải nhất; STEM: 03 em giải KK; 06 em huy chương bạc.
+ HKPĐ các cấp: Tỉnh: 4 em; thành phố: 14 em; Tham gia cấp Quốc gia: 03 em
+ Tổ chức tốt các câu lạc bộ cấp trường: Câu lạc bộ Tiếng Anh; CLB Mỹ thuật – Âm nhạc – Tin học: Câu lạc bộ trạng nguyên Toàn tài; Hội thi Nét chữ nết người….
 c. Danh hiệu
        - Học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc (khối 1,2,3,4 ) học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện (khối 5): 592 em.
        - Học sinh danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện ( khối 1,2,3,4) Học sinh có thành tích vượt trội (khối 5): 442 em.
d. Tổ chức câu lạc bộ, hoạt động tham quan trải nghiệm
    Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; Chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho HS thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các câu lạc bộ bộ môn, các hoạt động ngoại khóa; Hoạt động trải nghiệm; trò chơi dân gian; tổ chức ngày hội sách, huy động được 1800 cuốn sách để bổ sung vào thư viện; tặng quà cho con liệt sĩ; tặng quà cho HS trong trường có hoàng cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào “Trường giúp trường, phòng giúp phòng”.
        Tổ chức tốt các câu lạc bộ cấp trường: Câu lạc bộ Tiếng Anh; Câu lạc bộ Mỹ thuật - Âm nhạc - Tin học: Câu lạc bộ trạng nguyên Toàn tài; Hội thi Nét chữ nết người, OLIMPIC các môn học.
          Tham quan, trải nghiệm: HS tham gia tham quan Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn; khu di tích Truông Bồn, Đô Lương; Khu sinh thái Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu; khu di tích Cồn Mô, Bến Thuỷ. Hoạt động trải nhiệm: Một ngày làm nông dân tại xã Nam Kim huyện Nam Đàn.   
* Giáo viên: Thống kê thành tích GV
       - Trường có 100% GV soạn bài trên máy vi tính, hàng tuần nạp bài trên phần mềm Edu.  
   - 01 giáo viên đạt TPT Giỏi cấp tỉnh bảo lưu.
       - GV dạy giỏi cấp thành đạt: 4/4 đồng chí trong đó 01 GV được Liên đoàn lao động thành phố tặng Giấy khen “ Có thành tích xuất sắc tại hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”.
       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường đạt: 11 đ/c.
        - Hướng dẫn và chấm SKKN cấp trường cho 07 người (05 bản) và có 05 SKKN (07 đồng chí) đạt SKKN cấp cơ sở.
      -  Đề nghị UBND TP tặng thưởng danh hiệu CSTĐ cơ sở: 12 người; 01 người đề nghị xét CSTĐ cấp Tỉnh, 02 người đề nghị UBND thành phố tặng giấy khen, 02 người đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng giấy khen.
      -  Lao động tiên tiến: 46 người
      -  Đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng: Tốt: 03 người
  - Tỷ lệ giáo viên xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: Tốt: 30/ 42 ( 71,4%); Khá: 11/ 42 ( 26,2%); Đạt: 01/ 42 ( 2,4%).
      -  Xếp loại viên chức quản lý: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 người;
      - Xếp loại viên chức giáo viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 người, Hoàn thành tốt: 32 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 02 người;
      - Xếp loại viên chức ( HC- PV): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người, Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 02 người.
      - Công tác tự học, tự bồi dưỡng được triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời, có sự phân công theo dõi chặt chẽ, hàng kỳ có kiểm tra đánh giá xếp loại cụ thể. Kết quả cuối năm: 100% hoàn thành nội dung bồi dưỡng.
     - Chuyên môn nhà trường tổ chức có hiệu quả công tác thực tập sư phạm, các buổi chuyên đề cấp trường, 01 tiết chuyên đề cấp cụm, có 02 tiết dạy chuyên đề dạy học kết nối (Kết nối trong thành phố, trong nước và nước ngoài). Tổ chức nghiêm túc hội thi GV dạy giỏi cấp trường và lựa chọn đội tuyển tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành đạt kết quả cao.
1.3. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính
 Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Bám sát các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết và tình hình thực tế của nhà trường, địa phương để xây dựng kế hoạch, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường, công khai dân chủ mọi kế hoạch.
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công.
 Xây dựng quy chế làm việc, giao nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận. Cuối năm đánh giá kết quả thực hiện của từng thành viên trong nhà trường làm căn cứ để xếp loại thi đua.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện thu – chi theo quy chế đã được thống nhất trong hội nghị viên chức đầu năm.
Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữ nhà trường với công đoàn, giữa nhà trường với hội cha mẹ học sinh trường.
 Xây dựng KH kiểm tra nội bộ phù hợp với thực tiễn của nhà trường trong năm học và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.
 Quản lí thu chi theo đúng quy định, đúng mục đích, đúng luật ngân sách,  đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ, công bằng, công khai hợp lệ.
         - Thực hiện đầy đủ và kịp thời các văn bản về nhiệm vụ năm học, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong giáo viên, học sinh đảm bảo môi trường sư phạm lành mạnh để ổn định và phát triển. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường, phối hợp với Hội cha mẹ học sinh ở các lớp và trường để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục học sinh. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của đơn vị, phối hợp tốt giữa cấp uỷ, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo đúng điều lệ và hướng dẫn của các cấp.     
        - Tập trung xây dựng đội ngũ CBGV đoàn kết, tận tâm với nghề, đảm bảo phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm giáo dục kỷ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
         - Tiếp tục triển khai trong phụ huynh cuộc vận động xây dựng cơ sở vật chất trường học, tăng cường bổ sung CSVC cho các lớp học, đảm bảo đầy đủ tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, từng bước củng cố, ổn định phát triển mô hình bán trú trong toàn trường.
          - Nhà trường triển khai đề án 06 về chuyển đổi số trong nhà trường, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý đội ngũ và quản lý học sinh. Áp dụng không thu tiền mặt trong nhà trường, quản lý thu – chi bằng phần mền Sisap.
    - Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, Hiến máu nhân đạo (05 người/ lần). Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS: tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường (02 lượt/ năm học). Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm y tế. Năm học 2023 - 2024 đạt 100%  số học sinh tham gia Bảo hiểm y tế .
  Quan tâm đến sức khỏe cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường qua việc tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh; phối hợp tốt với trạm y tế phường, hội phụ huynh trường để thực hiện tốt công tác phòng chống thuỷ đậu, phòng các bệnh dịch theo mùa.
1.4. Các giải pháp công tác, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao đối với ngành, địa phương và đất nước
1.4.1. Giải pháp về công tác.
- Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo
    + Nhà trường đã tham mưu kịp thời với Phòng GD&ĐT thành phố về công tác tổ chức đội ngũ, cơ sở vật chất. Thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, Hội đồng giáo dục, Hội Khuyến học phường Bến Thủy. Phối kết hợp chặt chẽ Hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong phường, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ để phối hợp giáo dục học sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp.
     + Tham mưu với UBND phường thực hiện dự án xây mới dãy nhà B (15 phòng học, dự án đang chờ UBND thành phố phê duyệt.
+ Làm tốt công tác vận động tài trợ, vận động phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp quỹ hỗ trợ xây dựng trường, lớp.
-  Công tác PCGD TH đúng độ tuổi
+ Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn  của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp tới toàn thể giáo viên.
+ Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền trong nhân dân, tạo sự ủng hộ nhiệt tình, giúp cho việc điều tra được thuận lợi. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho giáo viên về công tác phổ cập.
+ Thực hiện tốt kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp, tổ chức hướng dẫn cụ thể từng nội dung trong phiếu điều tra.
+ Làm tốt công tác huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: Đạt tỷ lệ : 100%
+ Hồ sơ phổ cập : Xếp loại Tốt
-  Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên
+ Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về việc phân loại đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
+ Tổ chức, tạo điều kiện cho 100% cán bộ quản lí và giáo viên tham dự  các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo TT 22 của Bộ GD – ĐT (Đối với HS lớp 5); TT 27 của Bộ GD – ĐT (đánh giá học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4), dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất.
            + Tổ chức cho CB, GV nghiên cứu và học tập Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo thông tư 20, luật viên chức, luật bảo hiểm.
          + Chuyên môn nhà trường chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề bồi dưỡng giáo viên theo từng nội dung cụ thể. Chỉ đạo các tổ chuyên môn "Đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học"; Tổ chức các chuyên đề, các buổi dạy hội thảo theo từng nội dung đã XD từ đầu năm học; Tổ chức dạy hội thảo, chuyên đề liên tổ; Chuyên đề thay sách lớp 4; chuyên đề tiết đọc sách thư viện; chuyên đề dạy học kết nối ( 02 tiết dạy học kết nối với các trường trong thành phố, trong nước và nước ngoài); Chuyên đề tổ chức dạy học STEM...Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, có 01 tiết dạy chuyên đề cấp cụm. Tổ chức dạy thể nghiệm một số môn học dưới dạng tổ chức một hoạt động theo mô hình trường TH mới.
          + Tổ chức dự giờ thăm lớp thường xuyên và đột xuất qua khảo sát chất lượng học sinh đầu năm, tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường, kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đội ngũ giáo viên.
          + Tổ chức cho GV tham gia học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước
          + Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề cấp cụm, cấp trường, thực hiện chuyên đề chuyển đổi số trong nhà trường.
+ Hầu hết đội ngũ cán bộ, GV có ý thức làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
      +  Tổ chức nghiêm túc các lần kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng HS theo TT 22  và TT 27 của Bộ GD - ĐT.
b. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn
          + Để góp phần ĐMPPDH, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, nhà trường quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp cho giáo viên. Tổ chức chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên, tổ chức cho cán bộ, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm vào quá trình giảng dạy đạt hiệu quả nhất định. Đầu năm nhà trường triển khai đến tận giáo viên nhiệm vụ viết sáng kiến và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình dạy học thông qua các kênh thông tin và thực tiễn dạy học. Chỉ đạo giáo viên vận dụng các SKKN để thực hiện trong quá trình lên lớp. Cuối năm nhà trường tập hợp các sáng kiến kinh nghiệm, thành lập hội đồng khoa học để tổ chức chấm và trao đổi với tác giả để hoàn thiện nội dung. Kết quả có 05 SKKN được công nhận SKKN cấp cơ sở của 7 tác giả.
2. Những nguyên nhân đạt được thành tích và các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn
2.1. Nguyên nhân đạt được thành tích
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục đào tạo TP Vinh, của Sở giáo dục &ĐT Nghệ An, các Phòng ban chuyên môn của UBND, Thành uỷ Vinh đến công tác giáo dục của nhà trường.  
          Trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của Đảng uỷ, HĐND, UBND Phường Bến Thủy, của các cơ quan, doanh nghiệp thư­­ờng xuyên chăm lo CSVC và các điều kiện phục vụ nâng cao chất l­­ượng dạy và học.
 Có được những thành tích trên là do tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí cộng đồng trách nhiệm, có ý thức phấn đấu thi đua, vươn lên trong công tác.
  Chi bộ Đảng đoàn kết, gương mẫu tiên phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của đơn vị. Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương của ngành.
 Đội ngũ CB,GV đạt chuẩn và trên chuẩn cao, có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, của bậc học và của đơn vị.
 Đội ngũ ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn hoạt động tương đối đồng đều và có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc.
          Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có sự đoàn kết nhất trí cao, có ý thức và chăm lo đến học sinh. Các đ/c CBQL là những ngư­ời có tâm huyết, có ý thức trách nhiệm cao và luôn ý thức đ­ược trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng nhà trư­ờng ngày càng phát triển.
      Trong những năm gần đây, phụ huynh đã có chuyển biến về nhận thức, hành động trong việc chăm lo đến việc học tập của con em.
       Khuôn viên nhà trường rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp rất thuận lợi cho cán bộ, nhân viên, học sinh học tập và sinh hoạt.
b. Các phong trào thi đua đã áp dụng trong thực tiễn
         Đầu năm, nhà trường, Công đoàn phát động phong trào thi đua kêu gọi CBGV đăng ký các danh hiệu trong năm. Định kỳ Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể theo dõi, đánh giá, đôn đốc các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các phong trào thi đua mà Trường và Ngành phát động. Cuối năm học, yêu cầu các cá nhân tự viết bản nhận xét, đánh giá cá nhân thông qua tổ chuyên môn góp ý, bổ sung. Tổ chức Họp Hội đồng thi đua nghiêm túc, khoa học đánh giá ghi nhận đúng thực chất sự cống hiến của các thành viên trong hội đồng. Tiến hành họp Hội đồng sư phạm công khai kết quả của Hội đồng thi đua đánh giá, tổ chức bỏ phiếu kín đề nghị các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Kết quả năm học 2023 – 2024 Hội đồng nhà trường đề nghị cấp trên công nhận đơn vị Trường Tiểu học Bến Thủy là tập thể Lao động xuất sắc được UBND thành phố tặng giấy khen; 02 đồng chí đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 đồng chí chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 12 đồng chí chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 đồng chí đề nghị UBND TP tặng giấy khen; 46 đồng chí Lao động tiên tiến.
 Nhà trường và Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận và xây dựng lồng ghép kế hoạch, chương trình, hành động và các tiêu chí cụ thể trong năm học.
Phát động các đợt thi đua theo chủ đề năm học, các ngày lễ lớn trong năm. Qua các đợt thi đua đã thúc đẩy chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên.
 Ban giám hiệu và Công đoàn quan tâm, cải tiến phương pháp đánh giá thi đua khen thưởng thường xuyên và định kì, xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua cụ thể cho từng đợt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua. Sau mỗi đợt thi đua, Ban thi đua tổ chức họp để đánh giá khách quan, công bằng, đảm bảo sự chính xác, trân trọng những thành tích và cố gắng dù là nhỏ nhất của giáo viên, động viên khen thưởng kịp thời nên đã tạo được sự phấn khởi trong thi đua. Thông qua việc làm trên đã khích lệ giáo viên trong nhà trường chấp hành nghiêm túc kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng dạy và học, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.
          Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được công đoàn phát động và các đoàn viên công đoàn hướng ứng, tham gia tích cực. Tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
      3.1 Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
 Nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong công tác giáo dục cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, thảo luận chính trị, giúp giáo viên nắm vững quan điểm và chủ trương đường lối giáo dục của Đảng và nhà nước; triển khai thực hiện đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của ngành; tổ chức học tập thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm học, Luật giáo dục, Điều lệ Trường tiểu học; các văn bản về quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, quy định về sinh con thứ ba. Cán bộ giáo viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức nhà giáo.
Triển khai nội dung quy chế dân chủ trong nhà trường làm cho cán bộ giáo viên nắm chắc quy chế dân chủ. Mọi kế hoạch, mọi nhiệm vụ, các nội dung cũng như những quy định, quy chế đều được gửi tới các tổ chuyên môn hoặc công khai trong các cuộc họp giao ban, họp hội đồng lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, các ý kiến được tập  hợp, bổ sung, hoàn thiện rồi mới triển khai thực hiện. Để phát huy dân chủ, hàng tuần, hàng tháng thông qua các buổi họp, Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh của giáo viên để giải quyết kịp thời những thắc mắc hoặc những đề nghị hợp lý của giáo viên.
Đặc biệt để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, nhà trường luôn phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo. Trước hết Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn luôn gương mẫu thực hiện các quy định, quy chế đã đề ra, từ đó tạo ra sự tin tưởng trong tập thể giáo viên. Đặc biệt trong năm học này trường được Bộ GD về kiểm tra công tác dân chủ trường học và đánh giá cao về kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
 Nhà trường đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hưởng ứng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Tham mưu với Ban đại diện phụ huynh chi tiêu tiết kiệm, có mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí của dân đóng góp. Tuyên truyền và giáo dục giáo viên và học sinh có ý thức bảo quản việc sử dụng tài sản và trang thiết bị dạy học.
Nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên và HS thảo luận, thống nhất xây dựng Quy tắc ứng xử dựa trên những chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc.
         Trong năm học 2023 - 2024, hầu hết cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.     
 3. 2. Chăm lo đến đời sống cán bộ, nhân viên  trong cơ quan
Nhà trường và công đoàn luôn quan tâm thực hiện và đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường như đảm bảo chế độ nâng lương đúng và trước thời hạn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, thăm hỏi động viên các trường hợp ốm đau, hiếu hỉ… Trong năm học đã xét nâng lương, thâm niên, vượt khung cho cán bộ giáo viên đúng quy định..
 Nhân dịp tết Nguyên Đán, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên ốm đau dài ngày; Tổ chức cho con cán bộ, GV tham quan dã ngoại, có quà cho bố, mẹ của CB - GV - NV tổ chức mừng thọ tuổi 70, 80, 85, 90 nhân dịp tết Nguyên. Động viên kịp thời những cán bộ - giáo viên tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức: Thi GV giỏi các cấp.
3.3. Các hoạt động từ thiện
Tập thể CB - GV - NV và HS tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như:
- Tham gia quỹ  người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình nghĩa ...
- Kêu gọi cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh ủng hộ 01 HS mắc bệnh hiểm nghèo.
- Tham gia phong trào : Trường giúp trường , phòng giúp phòng ; Ủng hộ HS nghèo trong trường các dịp : Đầu năm học, Tết Nguyên Đán và lễ tổng kết năm học; Phong trào hiến máu nhân đạo được đoàn viên công đoàn tham gia khi phòng phát động.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
* Hoạt động của chi bộ: Chi bộ gồm 29 đảng viên.
Trong những năm qua, chi bộ Đảng đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động trong nhà trường, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập các chỉ thị nghị quyết cho toàn thể cán bộ giáo viên một cách kịp thời, giúp cán bộ quản lí và giáo viên nâng cao nhận thức và hiểu biết để xây dựng ý thức cho mọi thành viên trong nhà trường chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức cho Đảng viên đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân công trách nhiệm cho mỗi đảng viên ở các tổ Đảng phát huy hết vai trò tiên phong của các đảng viên.
Duy trì và đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng thường xuyên, mỗi tháng họp ban Chi uỷ một lần, sinh hoạt chi bộ một lần. Chi bộ coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đánh giá đúng chính xác những ưu điểm và tồn tại, phân tích kĩ nguyên nhân khách quan, chủ quan, mạnh dạn phê bình, đấu tranh trong sinh hoạt Đảng nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng. Từ việc phân tích rõ những nguyên nhân của ưu điểm và tồn tại mà chi bộ đã đề ra Nghị quyết chỉ đạo trong nhà trường đạt hiệu quả cao trong công việc. Ngoài việc nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chi bộ rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong năm học qua đã chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c và cử 02 đ/c tham gia học lớp cảm tình Đảng.
* Hoạt động tổ của chức công đoàn:
               Tổng số đoàn viên CĐ:  48 đoàn viên
100% cán bộ, công đoàn viên thực hiện tốt điều lệ công đoàn. Công đoàn nhà trường luôn chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.
Công đoàn nhà trường đã phối kết hợp với chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn như 20/10; 20/11. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, hầu hết cán bộ, giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
Công đoàn đã tuyên truyền vận động CB - GV - NV  thực hiện nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành. Tham gia đầy đủ các loại quỹ phí. Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện.
Công đoàn làm tốt công tác tham mưu với nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm đạo đức nhà giáo, luật viên chức. Quan tâm đến đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ kịp thời. Kịp thời động viên đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia thi GV dạy giỏi các cấp.
Tất cả các đoàn viên công đoàn đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
*Hoạt động liên đội.
         Liên đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, 100%  đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức như: Thi Trạng Nguyên các cấp, thi Toán Timo; cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc ; thi viết, vẽ, múa hát về các chú bộ đội và thầy cô giáo; tổ chức kết nạp đội cho HS khối 3, Tổ chức các câu lạc bộ bộ môn; Phát động các phong trào thi đua trong học sinh, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức Ngày hội thiếu nhi Vui khỏe; Ký cam kết không sử dụng các chất cháy nổ và ma túy; Thực hiện tốt an toàn giao thông. Tuyên truyền phòng chồng đuối nước, phòng cháy...
         
Làm tốt công tác phối hợp với hội đồng đội phường Bến Thủy, BCH đoàn phường và các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho HS; Tổ chức Hội khẻ Phù Đổng cấp trường, tham gia đầy đủ Hội khỏe Phù Đổng các cấp, có HS tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp Tỉnh, cấp quốc gia. Giáo dục văn hóa truyền thống cho HS toàn trường. Liên đội tổ chức phát thanh theo từng chủ đề, chủ điểm hàng tuần, hàng tháng. Tặng quà cho HS con Liệt sĩ, học khó khăn. Tổ chức có hiệu quả phong trào tiết kiệm sinh thái.
 
 
III. DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC6
1. Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2023 - 2024    
 
      2023
Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ QĐ số 179/QĐ- Đ.U ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy phường Bến Thủy  thành phố Vinh
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2023-2024    
             Trên đây là thành tích đạt được của trường Tiểu học Bến Thuỷ trong năm học 2023-2024, đề nghị UBND thành phố ghi nhận và công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho nhà trường./.
 
                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                                  Nguyễn Thị Liên
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD-ĐT
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
                Hoàng Phương Thảo
XÁC NHẬN CỦA UBND THÀNH PHỐ
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                  
                                 Trần Thị Cẩm Tú
 
 
 

Nguồn tin: tieuhocbenthuy.vinhcity.edu.vn

 Từ khóa: thành tích, báo cáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây